იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო

 

 1. პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე
 2. ასოცირებული პროფესორი ნინო ბასილაშვილი - სწავლული მდივანი

წევრები:

 1. პროფესორი დავით მახაშვილი
 2. პროფესორი ნინო მოდებაძე
 3. პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი
 4. ასოცირებული პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე
 5. ასოცირებული პროფესორი ია ჩაქიაშვილი
 6. ასოცირებული პროფესორი შორენა ძამუკაშვილი
 7. ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე
 8. ასოცირებული პროფესორი ნათია გაბაშვილი
 9. ასოცირებული პროფესორი ანა გიგაური 
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.