იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Head of Service

  • Nana Rinkiashvili

Coordinator

Registry Administrator

Main specialist

leading specialist

Administrator of Education Management Automatized Systems 

  • Tengizi Kukunashvili

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved