იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Address
N1, Kartuli Universiteti Str., 2200 Telavi
E-mail: info@tesau.edu.ge

Rector
Tel: 0 (350) 27 24 01
E-mail: rector@tesau.edu.ge

Vice Rector
Tel: 0 (350) 27 37 51
E-mail: vicerector@tesau.edu.ge

Head of Administration
Tel: (0350) 27 26 14
E-mail: administration@tesau.edu.ge

Secretariat
Tel: (0350) 27 24 01
E-mail: secretariat@tesau.edu.ge

Public Relations Office
E-mail: pr@tesau.edu.ge

Quality Assurance Office
Tel: (0350) 27 59 82
E-mail: quality@tesau.edu.ge

Faculty of Humanities
Tel: (0350) 27-32-66; (599) 56 46 72
E-mail: humanities@tesau.edu.ge

Faculty of Agricultural Sciences
Tel: (599) 56 90 08
E-mail: manana.kevlishvili@tesau.edu.ge

Faculty of Educational Sciences
Tel: (0350) 27 11 76; (599) 56 00 82
E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

Faculty of Exact and Natural Sciences
Tel: (0350) 27 33 20; (599) 56 76 72
E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

Faculty of Social Sciences, Business and Law
Tel: (599) 56 15 18
E-mail: nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge

 
2024 © 2016 © All rights reserved