იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY


მისამართი

ქ. თელავი, 2200 ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაN1
ელ-ფოსტა: info@tesau.edu.ge

რექტორი
ტელ: (0350) 27 24 01
ელ-ფოსტა: rector@tesau.edu.ge

რექტორის მოადგილე
ტელ: (0350) 27 37 51
ელ-ფოსტა: vicerector@tesau.edu.ge

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ტელ: (0350) 27 26 14
ელ-ფოსტა: administration@tesau.edu.ge

რექტორის მისაღები:
ტელ: (0350) 27 24 01
ელ-ფოსტა: secretariat@tesau.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:
ელ-ფოსტა: pr@tesau.edu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 
ტელ: (0350) 27 59 82
ელ-ფოსტა: quality@tesau.edu.ge

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ:  (0350) 27-32-66; (599) 56 46 72
ელ: ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ: (0350) 27 11 76; (599) 56 00 82
E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
ტელ: (599) 56 15 18
ელ-ფოსტა: nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ტელ: 555755744
ელ-ფოსტა: levan.shavadze@tesau.edu.ge
2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.