იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

მაგისტრატურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  • საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია
  • ლინგვისტიკა

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

  • ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ეკონომიკა

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.