იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორია 

ისტორია (minor)
ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა (minor)
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა და ლიტერატურა (minor)

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგია(MINOR)

აგრონომია

აგრონომია (MINOR)

ბიოლოგია (ძირითადი, დამატებითი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები(ძირითადი, დამატებითი)

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაწყებითი განათლება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.