თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

დოქტორანტურა

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

გამოყენებითი ეკონომიკა

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლების მეცნიერებები

სადოქტორო პროგრამის საგამოცდო საკითხები

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.