იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

დოქტორანტურა

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

გამოყენებითი ეკონომიკა

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლების მეცნიერებები

სადოქტორო პროგრამის საგამოცდო საკითხები

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.