იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

DEAN OF THE FACULTY OF HUMANITIES

Shorena Lazviashvili

 
 

    2024 © 2016 © All rights reserved