იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Academic Integrity and Student Counsulting Center

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved