იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Head of Service

Coordinator

Registry Administrator

Main specialist

leading specialist

Administrator of Education Management Automatized Systems 

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved