იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Personal data protection officer

Mariam Otiuridze

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved