იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

 European Respiratory Journal   https://erj.ersjournals.com/  - კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგენილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვა  მიმართულებებით (ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339  შეადგენს).

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.