აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.