იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ,,ეკოლოგიის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2024 წლის 25 ივლისს 12 საათზე  უნივერსიტეტის I კორპუსში აუდიტორია N 421-ში შედგება შემდეგი მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა:

1. სალომე  მარგალიტაშვილი

თემა: ,,საქართველოს ფლორის ზოგიერთი იშვიათი და გადაშენებადი მცენარის თანამედროვე ბიოეკოლოგიური მდგომარეობა"

ხელმძღვანელი: პროფესორი თამარ ნადირაძე

2. ბექხან  უმარაშვილი

თემა: ,,ბაწარა-ბაბანეურის ბიომრავალფეროვნების ეკოლოგიური მდგომარეობა ანთროპოგენიზაციის და კლიმატის ცვლილების ფონზე"

ხელმძღვანელები: პროფესორი მაგდა დავითაშვილი; ასოცირებული პროფესორი ნანა ბერძენიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია:

1. ლევან შავაძე, ასოცირებული პროფესორი (თავჯდომარე);

2. ირა შილდელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

3. თამარ ნადირაძე, პროფესორი;

4. მაგდა დავითაშვილი, პროფესორი;

5. ლამარა ზუროშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

სააპელაციო კომისია:

1. თეა მჭედლური, პროფესორი;

2. ნანა ბერძენიშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

3. დარეჯან მარგალიტაშვილი ასისტენტ პროფესორი;

 
მნახველთა რაოდენობა: 166
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.