იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY


             

 

შალვა ჭკადუა   

დაბადების თარიღი:  1980 წლის 28 სექტემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი

 

განათლება:                                    

2011 Erasmus Mundus Action 2 პოსტ-სადოქტორო პროგრამა საპიენცას უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიის, კულტურის, რელიგიის დეპარტამენტი,რომი, იტალია   

2007-2010 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის დოქტორანტურა, ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

2009-2010  Erasmus Mundus ECW სადოქტორო პროგრამის მონაწილე, ATEI/მაკედონიის უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი.

2004-2006 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის მაგისტრატურა.

1999-2004 თელავის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და  დიპლომატიის ისტორიის ბაკალავრიატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2022-დღემდე  სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.

2013 -2022  სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2014 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი, სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2019   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი სპეციალისტი.

2021-2022  სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის თელავის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი.

2012-2014  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი.

2011–2012  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი.

2007–2011   საბერძნეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეს თანაშემწე.

2005  საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პირველი ევროპული სამმართველო.

2005–2006   გიმნაზია, ,,მეზობელი ქვეყნების ისტორიის მასწავლებელი’’.

2006–2016   შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის, თელავის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის თანაშემწე.

2004–2007   კახეთის ბერძენთა საზოგადოებრივი კავშირი „ელლადა“, ბერძნული ენის  მასწავლებელი.

კონფერენციები:

2020    საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “ Civic self-awareness and peculiarities of the Georgian political process”).

2020    საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “ The Role of Georgian Media in Turning the Political Process“).

2020     საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “The results of the study of the Georgian population living in and near the Pankisi Gorge”).

2020     საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “The new Corona virus and its reflection on Georgian political processes and business sector” (თანაავტორი: ია ჯიმშიტაშვილი)

2020 (24 ივლისი) ავტორიტარიზმიდან დემოკრატიისკენ ,,ქართული პოლიტიკური პროცესი’’ 21 საუკუნის დასაწყისში - უტოპია თუ პარადიგმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლაბაზ გუმაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი (მომხსენებელი), თელავი, საქართველო.

2020 (21 ივლისი)  „პანკისის ხეობის ქართული მოსახლეობა და მათი სოციალური პრობლემები“. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია XXII (78-ე), თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2018 (28-29 სექტემბერი)  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Education, Research, Practice“, (მომხსენებელი), თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2018  (5-7 ოქტომბერი) X საერთაშორისო კონფერენცია “Health and Ecology“, თელავი, საქართველო.

2017 (1-2 მაისი) II საერთაშორისო კონფერენცია “Higher Education – New Technologies and   Innovations“,  ქუთაისი, საქართველო.

2016 (1-2 ივლისი) I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, თელავი, საქართველო.

2014 (27-28 ივნისი) III საერთაშორისო სიმპოზიუმი “The First World War and Caucasus“, (მომხსენებელი), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (თემა: ,,საქართველო და დასავლეთის ქვეყნები - პოლიტიკური პროცესები და პარალელები“).

2009 (6-7 ნოემბერი) საერთაშორისო კონფერენცია “Europe Nations and Boundaries (Paris Peace Conference 1919-1920 and its Legacy)“, (მომხსენებელი, თემა: “Formation of the Political Map of Georgia in the Second and Third Decades of the 20th Century - the Causes and Results“), სოფია, ბულგარეთი.

2009  საერთაშორისო კონფერენცია “Religions and Politics in Europe’s Orients“, (მომხსენებელი, თემა: “Georgians on the Bounds of Two Empires: the Question of Meskhetians’’), მაკედონიის უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი.

პუბლიკაციები/სამეცნიერო შრომები/რიდერები:

2022  წიგნი: „ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში_ლეკები (ხუნძები/ავარები)“, თესაუ.

2020 წიგნი: „პანკისის ხეობა - ფაქტები, მოვლენები, ანალიზი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა (თანაავტორი: ზაურ გუმაშვილი).

2020 “Civic self-awareness and peculiarities of the Georgian political process”, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach” შრომების კრებული, სან- ფრანცისკო,კალიფორნია, აშშ.

2020 “ The Role of Georgian Media in Turning the PoliticalProcess“, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach” შრომების კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2020 “The results of the study of the Georgian population living in and near the Pankisi Gorge”, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach” შრომების კრებული, სან- ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2020 “The new Corona virus and its reflection on Georgian political processes and business sector” (თანაავტორი: ია ჯიმშიტაშვილი), საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach” შრომების კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2019 რიდერი „სამოქალაქო საზოგადოების როლი’’, მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative” ფარგლებში

2014 რიდერი „ევროკავშირის განვითარების ეტაპები“.

2012 “The Relations among England-Italy and Georgia in 1918- 1921”, Scientific News, number 2, Ganja State University, Azerbaijan.

2011 „ბათუმის საკითხი საქართველოსა და ანტანტის ქვეყნებისათვის 1918-1921 წლებში“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3 (41), თბილისი.

2011 “Short overview of the evolution of Modern Greek state”, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, volume 14, number 4, Khazar University, Azerbaijan.

2011 მონოგრაფია „საქართველო საბერძნეთის ურთიერთობები 1990-2010 წლებში“, გამომცემლობა „სვეტი“, თბილისი.

2010 დისერტაცია „საქართველო საბერძნეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის დასაწყისში“.

2010 (თებერვალი) “Formation of the political map of Georgia in the 1920-1939: causes and results”, Studia Balcanica 28, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, სოფია, ბულგარეთი.

2010 “The process of establishment of diplomatic relations between Greece and Georgia in the 20th century”, Scientific News, number 2, Ganja State University, Azerbaijan.

2009 ”Political relations between Georgia and Hellenic Republic at the end of the 20th Century and the beginning of the 21st century”, სადოქტორო ნაშრომის ნაწილის დაცვა, სალონიკი, საბერძნეთი.

2009 “Role of religion in Georgia in XVII-XIX centuries”, International Relations Society, საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“ №10, თბილისი.

2009 „საქართველოსა და საბერძნეთის თანამშრომლობა განათლების სფეროში“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა „განათლება“ №1, თბილისი-სოხუმი.

2009 „საქართველოსა და საბერძნეთის რელიგიური ურთიერთობები (XIX-XX სს.)“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(34), თბილისი.

2008 „საბერძნეთისა და საქართველოს ურთიერთობები სამხედრო სფეროში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2(24), თელავი.

2008 „ბერძნული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2(24), თელავი.

სამეცნიერო-საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

2023 მკვლევარი-სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში-უდიები

2022 მკვლევარი-სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი „ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში _ ლეკები (ხუნძები/ავარები)“, თესაუ.

განხორციელებული ტრენინგები:

2020 (4-5 მაისი) “ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი”, ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო (ტრენერები: შ. ჭკადუა, ა. გიგაური)

2019 (1-7 მარტი) “ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი”, ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო (ტრენერები: შ. ჭკადუა, ა. გიგაური)

2019 (1-7 თებერვალი) “ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი”, ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო (ტრენერები: შ. ჭკადუა, ა. გიგაური)

გავლილი ტრენინგები:

2020 (7 მაისი) „Blended/HybridLeaning“განხორციელდაპროექტის “PRINTeL” და “Erasmus +” ფარგლებში.

2019 (15-17 ოქტომბერი) ტრენერთა ტრენინგი “The Production of Open Educational Resources”, ლუვენის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, ლუვენი, ბელგია.

2019 (28 ივნისი) “Recognition and Transfer of Credit Allocation and Grading System”, ორგანიზატორი - Middlesex University (London), თბილისი, საქართველო.

2018 (12-16 ნოემბერი) ტრენერთა ტრენინგი “Video as a learning tool for Teachers and Students”, პორტოს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, პორტო, პორტუგალია.

2017 (სექტემბერი - დეკემბერი) ტრენინგი: “Regional EU Studies Module” part of the project “EU Studies Module for the Regions and MOOC about the EU” (Georgia’s Reforms Associates, Erasmus + Programme of the European Union)

2017 (7-9 დეკემბერი) University of North Texas და Know How Training Center-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი: “Quanitative Research Methods in Social Sciences”, თელავი, საქართველო

2017 (10-14 ოქტომბერი) გაიარა „სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“ ფარგლებში ჩატარებული “სამოქმედო კვლევის” ტრენინგი (World Vision Georgia, The European Union for Georgia, ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი) თელავი, საქართველო

2017 (27 ივლისი) ტრენინგი: “21-ე საუკუნის სწავლების მეთოდები” (ტრენერი: მაია გონაშვილი), ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2017 (01-30 მაისი) გაიარა ტრენინგ-პროგრამა „საგანმანათლებლო ინფორმაციული ტექნოლოგიები კვლევა- სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა“ (ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) თელავი, საქართველო

2016 (27 ივლისი) ტრენინგი: “21st century Teaching Methods” University of North Texas, Know How Training Center, თელავი, საქართველო.

2015 (6 ნოემბერი) ტრენინგი „Academic Writing“, (University of Bremen,Institute for the Development of Freedom of Information, Telavi State University)

2015 (24 სექტემბერი) ტრენინგი „Development of New Modules for International Bachelor and Master Programmes in Sustainable Tourism Management“, ვორმსი, გერმანია (30 სამუშაო საათი)

2014 (25 ნოემბერი) ტრენინგი „Development of New Modules for International Bachelor and Master Programmes in Sustainable Tourism Management“, ბათუმი, საქართველო (8 სამუშაო საათი)

2012(სექტემბერი) - 2013(თებერვალი) Democracy School of the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (Netherlands Institute for Multiparty Democracy).

2012 (5 აპრილი) ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლებში, პრეზენტაციების უნარ-ჩვევებსა და პროექტის მართვაში (ჯიპა, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო).

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:

2022 სექტემბრიდან დღემდე „ჰორაიზონ ევროპის“ - მარია სკლადოვსკა კიურის აქტივობები/Marie Skłodowska- Curie Actions (MSCA) - PC პროგრამული კომიტეტის წევრი.

2021 აპრილი - დღემდე ,,The University Capacity Building Program (UCBP), funded by the U.S. Embassy in Tbilisi and administered by American Councils for International Education’’ სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი.

2020 - დღემდე ვროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,BSB SMARART FARMING’’ პროექტის ექსპერტი .

2018 (1 მაისი) - დღემდე ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative” მონაწილე.

2017 – 2020 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში INTEGRITY – (აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში).

2019 – 2022 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში LOVE DISTANCE – (სწავლის ოპტიმიზაცია და აკადემიური ჩართულობა დისტანციური სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით).

2017 – 2020 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში PRINTeL – (ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა და სტუდენტთა გამოცდილების გაზრდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში).

2012 – 2016 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში SuToMa – (საბაკალავრო და სამაგისტრო საერთაშორისო მოდულების განვითარება მდგრადი ტურიზმისმართვაში).

2013-დან – 2016 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში LeAGUe – („უწყვეტი განათლების სივრცის შექმნა სომხეთში, უკრაინასა და საქართველოში“).

სხვა აქტივობები:

2020 (24 ივლისი) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კავკასიის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლაბაზ გუმაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2019 (28 ივნისი) - დღემდე ექსპერტი - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative”

2019 (27 სექტემბერი) სამეცნიერო კონფერენცია „ნარჩენების მართვა; ტყეები და ბიომრავალფეროვნება“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2018 (5-7 ოქტომბერი) X საერთაშორისო კონფერენცია „ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო

2018 (27 სექტემბერი) სტუდენტური და სკოლის მოსწავლეების სამეცნიერო კონფერენცია „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიომრავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2017 სარედაქციო კოლეგიის წევრი - სამეცნიერო შრომების კრებული #1(30), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, საქართველო.

2013-დან - დღემდე საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა (სხვადასხვა თემატიკაზე)

უნარჩვევები: კომპიუტერი (Word, Excel, Internet, PowerPoint), მართვის მოწმობა B და C კატეგორია.

ენები: 

ქართული, ინგლისური, ბერძნული (სერთიფიკატი B2), იტალიური (სერთიფიკატი)  

                                                                  

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.