თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

 

 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ -პროფესორები:

ასისტენტები:

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.