იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

 

 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ -პროფესორები:

ასისტენტები:

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.