იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

 

პროფესორები:

1.      ნუნუ გელდიაშვილი -27-61-05. -593-14-64-05

2.      ნინო კოჭლოშვილი -27-31-19. 593-33-58-71

3.      მანანა ღარიბაშვილი -27-22-55.551 -103 -114; 27-11-14

4.      თენგიზ სიმაშვილი -27-15-51.-597-051-551

5.      ქეთევან გიგაშვილი -27-07-50. -558-562-562

6.      გიორგი გოცირიძე -27-07-50.-599-27-66-47

 

ასოცირებული პროფესორები:

7.      ნინო გიორგაძე-27-18-66; 23-39-49 (კათედრა); 592-000-750

8.      ნინო გოგიაშვილი-27-18-20. 599-033-833

9.      ელენე ფილაშვილი-593-504-270

10.  ზაურ გუმაშვილი-591-01-25-01

11.  ალექსანდრე მოსიაშვილი-27-19-29.-599-702-969

12.  თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი-27-49-40; 574 06 07 06;

13.  მადონა ქებაძე-27-53-29.-599-679-556

14.  ეკატერინე ნახუცრიშვილი - 593-914-674

15.  სედა ასატუროვა-27-26-63.-595-511-713

16.  ნინო ძამუკაშვილი-558-27-84-70

17.  შორენა ლაზვიაშვილი-555-00-05-40;

 

ასისტენტ- პროფესორები:

18.  ზია გიგაშვილი-27-36-36.-599-32-06-20

19.  მედეა მეტრეველი-555-505-439

20.  შორენა წიგნაძე - 571774799

 

სტუდენტები:

21.  შოთა ჩორგოლიანი_ 598633133

22.  ჰავა ხანგოშვილი- 598204976

23.  სოფო გეგელაძე - 574161002

24.  გენო ხვიჩავა - 592 27 28 27

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.