ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

ნათია გაბაშვილი

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.