თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

მზია ღაღოლიშვილი(მოვალეობის შემსრულებელი)

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.