იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
მისაღები გამოცდები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის საგამოცდო ცენტრი 2023 წლის  19-20 სექტემბერს ატარებს მისაღებ გამოცდებს შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. აგრარულ,  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების  ფაკულტეტი სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამები -“ეკოლოგია“  და „მევენახეობა - მეღვინეობა  სპეციალობის გამოცდა ჩატარდება   19  სექტემბერს 12:00 საათზე (უნივერსიტეტის  I კორპუსი, III სართული, აუდიტორია # 311).

სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამ„მევენახეობა - მეღვინეობა  -  უცხო ენის გამოცდა ჩატარდება  20  სექტემბერს, 12:00 საათზე (უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული 3 აუდიტორია  # 311).

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამაგისტრო  საგანმანათლებლო

პროგრამები - „ ლინგვისტიკა  და „ საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია“ სპეციალობის გამოცდა ჩატარდება  19  სექტემბერს, 12:00 საათზე (უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული, აუდიტორია # 311).

ამავე პროგრამებზე უცხო ენის გამოცდა ჩატარდება 20 სექტემბერს 12:00 საათზე.

(უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული,  აუდიტორია  # 309).

3. სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი   სამაგისტრო

საგანმანათლებლო პროგრამები - „ბიზნესის ადმინისტრირება“ და „ეკონომიკა“ სპეციალობის გამოცდა ჩატარდება  19 სექტემბერს 12:00 საათზე (უნივერსიტეტის  I კორპუსი, III სართული,  აუდიტორია # 311).

ამავე პროგრამებზე უცხო ენის გამოცდა ჩატარდება 20  სექტემბერს 12:00 საათზე.

(უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული,  აუდიტორია  # 311).

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 1757
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.