სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2023 წლის 3 ნოემბერს, 11:00 საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება მანანა ბოჭორიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,სასწავლო პროცესის პრაქტიკის კვლევა დაწყებითი საფეხურის კლასკომპლექტებში“- განათლების მეცნიერებების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელია, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ნინო მოდებაძე

დისერტაციის დაცვა შედგება უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12.

 
მნახველთა რაოდენობა: 430
 
 
 
 
  2023 დეკემბერი

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.