იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2024 წლის 30 აპრილს თესაუ-ს I კორპუსში, მეორე სართული,  მცირე სააქტო დარბაზში (ოთახი 213) 12 საათზე შედგება აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  დოქტორანტის - ზაზა ბააზოვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: ,,თაფლის ღვინის“ დამზადების ტექნოლოგიის   სრულყოფა ფერმენტირებული ყვავილის მტვრის გამოყენებით“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

მარიამ ხოსიტაშვილი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ოფიციალური რეცენზენტები:

1.გურამ პაპუნიძე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მთავარი მეცნიერთანამშრომელი

2.ოლანი გოცირიძე, ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მევენახეობა- მეღვინეობის ფაკულტეტის დეკანი

3. იოსიფ მესიკი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი. პოჟეგას პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ხორვატია

 
მნახველთა რაოდენობა: 648
 
 
 
 
    2024 ივნისი
    mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2024-6-31'