იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

  თესაუში ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ვრცლად
2020-07-21

ბაკალავრიატის მეორე, მესამე და მეოთხე და აგრეთვე მაგისტრატურის პირველ და მეორე კურსის სტუდენტებისთვის ცხადდება კონკურსი გერმანიის გეიზენჰაიმის უნივერსიტეტში ერაზმუს+ 10 თვიან სასტიპენდიო პროგრამაზე “საერთაშორისო ღვინის ბიზნესის” მიმართულებით.

ვრცლად
2019-11-28

პროექტი INTEGRITY -ის ფარგლებში, ტარდება ტრენინგები თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, აკადემიურ წერაში. ტრენინგი განკუთვნილია ნებისმიერი სტუდენტისთვის, ჩატარების გრაფიკის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი დასწრებას მისი ფაკულტეტისთვის განკუთვნილ დროს ვერ მოახერხებს, მას შეუძლია დაესწროს ტრენინგს, სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებთან ერთად . ტრენინგის ხანგრძლივობაა 3 საათი, რომელიც გადანაწილდება 3 დღეზე.

ვრცლად
2019-05-13

2019-2020 სასწავლო წლისთვის იტალიის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სამინისტრო (MAECI) აცხადებს საგრანტო კონკურსს უცხოელი  და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისათვის. კონკურსის მიზანია: მჭიდრო საერთაშორისო კავშირების დამყარების ხელშეწყობა კულტურის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დარგში; იტალიური ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია. გრანტები გაიცემა შემდეგი მიმართულებებით: სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, ხელოვნების, მუსიკისა და ცეკვის კურსები, იტალიის კვლევით დაწესებულებებში სამეცნიერო კვლევის განხორციელება, იტალიური ენისა და კულტურის კურსები.  

ვრცლად
2019-04-15

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, გაზაფხულის სემესტრისთვის, აცხადებს კონკურსს, ერასმუს+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, სასწავლო პროცესში ჩართული აკადემიური პერსონალისთვის. შერჩეული კონკურსანტები გაემგზავრებიან იტალიის ტუშას უნივერსიტეტში, შემდეგი მიმართულებით:

ვრცლად
2019-03-05

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური აცხადებს კონკურსს ერასმუს+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში აკადემიური პერსონალისთვის 2018-2019 სასწავლო წლისთვის შემდეგ უნივერიტეტებში: 

ვრცლად

თესაუ-ში მიმდინარეობს Erasmus+  -ის საგრანტო პროექტის- CBHE Programme-ის საგრანტო პროექტის - ,,PRINTEL’’-585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP-„ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის ხელშეწყობა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სტუდენტის სწავლის გამოცდილების გაღრმავების მიზნით".

ვრცლად
2019-01-17

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს აკადემიური პერსონალისთვის.

ვრცლად
2019-01-03

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო (TUBITAK) აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამას - ,,საერთაშორისო სტიპენდია გამოჩენილი მკველვარებისთვის“. აღნიშნული პროგრამა განკუთვნილია საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციური მკვლევარებისთვის, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, განახორციელონ კვლევა თურქეთის წამყვან აკადემიურ, ინდუსტრიულ ან საჯარო დაწესებულებაში.

ვრცლად
2018-12-07

  საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური აცხადებს კონკურსს ერასმუს+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალისთვის,  2018-2019 სასწავლო წლისთვის, შემდეგ უნივერიტეტებში:

ვრცლად
2018-12-06

5 დეკემბერს, 11:00 საათზე, ,,ერასმუს+“ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში,  გაიმართება გასაუბრება აღნიშნული პროგრამის მონაწილე  თესაუს სტუდენტებთან.

ვრცლად
2018-11-01

2018 წლის 6 ნოემბერს, 12:00 საათზე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სხდომათა დარბაზში გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა საგანმანათლებლო  გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით, ამერიკის  შეერთებულ  შტატებში.

ვრცლად
2018-09-06

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერასმუსსაერთაშორისო პროექტი PRINTeL- ხორციელდება.

ვრცლად
2018-07-25

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერასმუს+ საერთაშორისო პროექტი PRINTeL-ი ხორციელდება.

ვრცლად
2018-02-21

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური აცხადებს კონკურსს ერასმუს +  და მევლანას პროექტების ფარგლებში, სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალისთვის, შემოდგომის სასწავლო  სემესტრის თურქეთის, იტალიისა და სებერძნეთის უნივერსიტეტებში გასატარებლად.

ვრცლად
2018-01-10

   სამშაბათს, 3 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას, ერასმუს + გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით.

პროგრამა  მოიცავს სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობას ტუშას (იტალია) და პოჟეგას (ხორვატია) უნივერსიტეტებში.

ვრცლად
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.