კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

კავკასიის  კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

თენგიზ სიმაშვილი

კავკასიის  კვლევის ცენტრის კონსულტანტი

გიორგი კვესიტაძე

კავკასიის  კვლევის ცენტრის კონსულტანტი

ზაურ გუმაშვილი

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.