თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

საკონტაქტო ინფორმაცია:


დეკანატი:
ტელეფონი: +(995)599 56 46 72

ელ-ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

დეკანი
შორენა ლაზვიაშვილი
ტელ: +(995) 555 000 540
ელ-ფოსტა: shorena.lazviashvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ცისანა მოდებაძე

ტელ: +(995) 599 79 80 63

ელ-ფოსტა: tsisana.modebadze@tesau.edu.ge

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.