იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II
სართული, ოთახი #28, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.

ტელ: 0 (350) 23 11 00

ელ.ფოსტა: pr@tesau.edu.ge

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.