ქეთევან შაშვიაშვილი

საგრანტო ოფისის კოორდინატორი

ketevan.shashviashvili@tesau.edu.ge

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.