მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომლები

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

გოჩა კობიაშვილი

მატერიალურ ფასეულობათა უფროსი ტექნიკოსი 

ერეკლე ჭიჭაშვილი

საწყობის გამგე 

დიმიტრი ესიტაშვილი

სპეციალისტი 

ნანა ბასილაშვილი

კომენდანტები

არსენ ბუქვაიძე

ოთარ ბაწილაშვილი

მალხაზ ასლანიშვილი

ზაზა ჯაშიაშვილი

ექთანი

ნათელა გაუარაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გიორგი ძამუნაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ნინო გურგენაშვილი
 
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
 
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.