თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

     1. ევროკავშირის დაფინანსებისა და ტენდერების პროტალი -  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.