იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ონლაინ საინფორმაციო დღე

10 ოქტომბერს, 16:00 საათზე ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიმართულებით საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება.

საინფორმაციო შეხვედრაზე გაეცნობით  დაფინანსების იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ევროპული კვლევების საბჭო სთავაზობს მკვლევრებს.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა Starting Grant, Consolidator Grant და Synergy Grant მიმართულებებს.

ღონისძიებას წარუძღვებიან ეროვნული საკონტაქტო პირები - ეკატერინე სანაია და მარიამ ქებურია 

შეხვედრის ფორმატი: ონლაინ

თარიღი: 10 ოქტომბერი 16:00 

ღონისძიებაზე დასასწრებად ისარგებლეთ ბმულით:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkMjExYTMtZDA5Zi00YWE4LWJiYmMtNTY1ZWU0NDdlMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%226f971e09-3ff5-4a0b-8e13-53e16b1cddb9%22%7d

 
მნახველთა რაოდენობა: 4574
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.