იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
ჰორიზონტი ევროპას საინფორმაციო შეხვედრა მესამე კლასტერის (სამოქალაქო უსაფრთხოება საზოგადოებისათვის) ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებთან დაკავშირებით

5 ივლისს, 14:00 საათზე ჰორიზონტი ევროპას საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა მე-3 კლასტერის (სამოქალაქო უსაფრთხოება საზოგადოებისათვის) მიმართულებით გამოცხადებულ საკონკურსო თემებისა და „ერთიანი დაფინანსების“(lump sum) სქემის შესახებ.

ღონისძიება ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში. 

იხილეთ შეხვედრის დღის წესრიგი და ბმული.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM0MDU3MzQtOTM2OS00YjkwLTllMWQtOTNmOGIyOTE2Y2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%22d94eb90c-517d-4a83-a66b-915ca2676dd0%22%7d

 

Microsoft Teams 

Join the meeting now

Meeting ID: 433 491 098 029

Passcode: vABb8c

 
მნახველთა რაოდენობა: 337
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.