კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

მადონა გოგობერიშვილი 

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნელი მაისურაძე 

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.