თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ნინო კახაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ეკატერინე ნახუცრიშვილი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი


სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების ცენტრის  უფროსი

ვლადიმერ გორგიშელი

სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების ცენტრის  სპეციალისტი 

ლელა საფარიშვილი

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.