თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის თანამშრომლები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

თენგიზი კუკუნაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

დიმიტრი ყვარელაშვილი

 განათლების მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ადმინისტრატორი

თარაში გიორგაძე

სპეციალისტი

 

 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.