იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომლები

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

გოჩა კობიაშვილი

მატერიალურ ფასეულობათა უფროსი ტექნიკოსი 

ერეკლე ჭიჭაშვილი

საწყობის გამგე 

დიმიტრი ესიტაშვილი

სპეციალისტი 

ნანა ბასილაშვილი

კომენდანტები

არსენ ბუქვაიძე

ოთარ ბაწილაშვილი

მალხაზ ასლანიშვილი

ზაზა ჯაშიაშვილი

ექთანი

ნათელა გაუარაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გიორგი ძამუნაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ნინო გურგენაშვილი
 
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.