იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • ნინო მოდებაძე
 • ნინო ნახუცრიშვილი
 • დავით მახაშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • შორენა ძამუკაშვილი - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • თამარ მიქელაძე
 • სალომე თათულიშვილი
 • ნათია ბაღათრიშვილი
 • ნინო ბასილაშვილი
 • ჰამლეტ რაზმაძე 
 • ია ჩაქიაშვილი კალმახელიძე
 • ანა გიგაური
 • ნათია გაბაშვილი 

ასისტენტ-პროფესორები:

 • ნინო გიგილაშვილი

ასისტენტი

 • მაკა სიდამონიძე
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.