იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების  დაცვა გაიმართა.

2023 წლის 10-11-12 ივლისს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო (კომისიის თავმჯდომარე -  პროფესორი ნუნუ გელდიაშვილი),  ისტორიის საბაკალავრო (კომისიის თავმჯდომარე-პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი), ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო  (კომისიის თავმჯდომარე - პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი), ლინგვისტიკის სამაგისტრო (კომისიის თავმჯდომარე - პროფესორი ნუნუ გელდიაშვილი)  და საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო (კომისიის თავმჯდომარე - თენგიზ სიმაშვილი) კომისიებმა იმუშავეს.

ნაშრომების დაცვის კომისიებმა სტუდენტთა ნაშრომები შეაფასეს, რის შედეგადაც მათ შესაბამისი აკადემიური ხარისხები მიენიჭებათ.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1158
 
 
 
 
2024 ივნისი
mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2024-6-31'