2023-10-04

2024 წელს, მაისში საქართველოში ჩატარდება COST Action-ის ფართომასშტაბიანი კონფერენცია (COST Action CA20115 ENIS) – ‘European Network on International Student Mobility: ConnectingResearch and Practice’, რომელიც დაეთმობა სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობის ირგვლივ მსჯელობას - პრაქტიკას, არსებულ დინამიკას, ამ მიმართულებით დაგროვილი ცოდნის გაზიარებას.

ვრცლად
 
2023 ოქტომბერი
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.