იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების  დაცვა გაიმართა.

2023 წლის 26 ივნისს და 10 ივლისს, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ეკოლოგიის სამაგისტრო (კომისიის თავმჯდომარეპროფესორი მაგდა დავითაშვილი),  ბიოლოგიის საბაკალავრო (კომისიის თავმჯდომარე - ასისტენტ პროფესორი - დარეჯან მარგალიტაშვილი), ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო (კომისიის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი სვიმონ ოხანაშვილი) ნაშრომების დაცვის კომისიებმა იმუშავეს.

ნაშრომების დაცვის კომისიებმა სტუდენტთა ნაშრომები შეაფასეს, რის შედეგადაც მათ შესაბამისი აკადემიური ხარისხები მიენიჭებათ.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1357
 
 
 
 
2024 მაისი
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.