იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
თესაუს სტუდენტების კიდევ ერთი წარმატება

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,ლინგვისტიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრანტებმა ნაზი ღარიბაშვილმა და ია გრიშიკაშვილმა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიაზე თემა წარადგინეს.

სტუდენტების მოხსენებამ - ,,სამეტყველო ეტიკეტის კონცეპტოსფერო ქართულსა და ინგლისურში", შესაბამისი სერთიფიკატი დაიმსახურა.

თემის სამეცნიერო ხელმძღვანელები იყვნენ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, ნუნუ გელდიაშვილი და მანანა ღარიბაშვილი .

კონფერენცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 216
 
 
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.