ქეთევან შაშვიაშვილი

საგრანტო ოფისის კოორდინატორი

ketevan.shashviashvili@tesau.edu.ge

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.