1. ევროკავშირის დაფინანსებისა და ტენდერების პროტალი -  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.