იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
2024-07-02

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰორიზონტი ევროპას საგრანტო ოფისის კოორდინატორი - ასოც. პროფესორი ქეთევან შაშვიაშვილი სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის კონკურსის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა“ - წარმატებული აპლიკანტი გახდა.

ვრცლად
2024-07-02

5 ივლისს, 14:00 საათზე ჰორიზონტი ევროპას საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა მე-3 კლასტერის (სამოქალაქო უსაფრთხოება საზოგადოებისათვის) მიმართულებით გამოცხადებულ საკონკურსო თემებისა და „ერთიანი დაფინანსების“(lump sum) სქემის შესახებ.

ვრცლად
2024-05-15

27 მაისს, 12:00 საათზე, „ჰორიზონტი ევროპას“ საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით გაიმართება ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის ნიადაგის მისიის (EU Soil Mission) განხორციელების პროცესში ეროვნული ჩართულობის გაზრდას.

ვრცლად
2023-12-21

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ,,ჰორიზონტი ევროპა"-ს საგრანტო ოფისში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალისთვის. შეხვედრა გაიმართა.

ვრცლად
2023-11-16

20 ნოემბერს, 15:00 საათზე ჩატარდება გაფართოების სვეტის (WIDENING) ონლაინ საინფორმაციო დღე.

ვრცლად

10 ოქტომბერს, 16:00 საათზე ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიმართულებით საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება.

საინფორმაციო შეხვედრაზე გაეცნობით  დაფინანსების იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ევროპული კვლევების საბჭო სთავაზობს მკვლევრებს.

ვრცლად

18 ოქტომბერს მე-2 კლასტერის (კულტურა, კრეატიულობა და ინკლუზიური საზოგადოება) საინფორმაციო დღე ჩატარდება.

საინფორმაციო დღის მიზანია, პოტენციურ აპლიკანტებს გააცნოს 2024 წლის სამუშაო პროგრამის საკონკურსო თემები.

ვრცლად

EIT Community გიწვევთ შეიმუშაოთ და წარადგინოთ ახალი ევროპული ბაუჰაუსის (NEB) ინიციატივის შესაბამისი განაცხადები. კონკურსის მიზანია მოქალაქეებთან თანამშრომლობა და პრობლემების ისეთი გრძელვადიანი გადაჭრის გზების შეიმუშავება, რომლებიც პასუხობს საზოგადოების საჭიროებებსა და მოთხოვნებს.

ვრცლად

ევროპული ინოვაციების საბჭოს (EIC) და ევროპის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტის (EIT) ორგანიზებით გამოცხადდა შემდეგი კონკურსი ინოვატორი ქალებისთვის: „European Prize for Women Innovators“.

ვრცლად

24 მაისს European Cooperation in Technology and Science (COST) საინფორმაციო დღეს ჩაატარებს. შეხვედრა გაიმართება ონლაინ 10:00-11:30 საათამდე CET დროით. საინფორმაციო დღეზე დასწრება შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული მკვლევარისთვისა და ინოვატორისთვის.

ვრცლად

ამოცხადდა ჰორიზონტი ევროპას ჰორიზონტალური სვეტის მნიშვნელოვანი კონკურსი (მონაწილეობის გაფართოება და კვლევის ევროპული სივრცის გაძლიერება). 

კონკურსის ფარგლებში აპლიკანტებს აქვთ შესაძლებლობა საპროექტო განაცხადი შეიტანონ ტვინინგის “A” ან “B”კონკურსში:

ვრცლად

ევროკავშირის პროექტი NETZEROCITIES აცხადებს კონკურსს ქალაქების დაძმობილების პროგრამაში მონაწილეობისთვის, რომლის მთავარი მიზანია კლიმატ-ნეიტრალურობისკენ ერთობლივი ძალისხმევების ინიცირება.

ვრცლად

Interreg NEXT Black Sea Basin პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულია საგრანტო კონკურსები სტანდარტული და მცირე პროექტების დასაფინანსებლად სამი მიმართულებით:

ვრცლად

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ,,ჰოროზონტი-ევროპას’’ საგრანტო ოფისში, აკადემიური პერსონალის, მკვლევარების, დოქტორანტებისა და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. 

ვრცლად

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული კონკურსების და GMUS-ის სისტემაში რეგისტრაციის შესახებ, საინფორმაციო შეხვედრა და ტრენინგი გაიმართა.

ვრცლად
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.