თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სალომე თათულიშვილი

მთავარი სპეციალისტი (იურისტი)

ნინო დარჩიაშვილი

წამყვანი სპეციალისტი

მაია აზიკური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთარგმნელი

ეკატერინე ნახუცრიშვილი 

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.