იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

წარმომადენლობითი საბჭოს  წევრთა  სია

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1) პროფ. -  ღარიბაშვილი მანანა– საბჭოს სპიკერი

2) პროფ. - სიმაშვილი  თენგიზ

3)  ასოც. პროფ. - გუმაშვილი ზაურ

სტუდენტები:                                                                                                                    

1)  ფუთურიძე ლინეტა 

ბ) ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 აკადემიური  პერსონალი:

1) ასოც. პროფ. – ზუროშვილი ლამარა

2) ასისტ. პროფ. - ჟონჟოლაძე ნინო

სტუდენტი:

1)  მარგალიტაშვილი სალომე

გ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1) პროფ. რინკიაშვილი ნანა

2) ასოც. პროფ.  ნანული ხიზანიშვილი

3) ასისტ. პროფ. -  ბიწაძე ნატალია

 

სტუდენტები:

1) ძამუკაშვილი ბექა

2) ზუბიაშვილი სოფიო

დ) განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი:

1) ასოც. პროფ. - ძამუკაშვილი შორენა       

2)  ასოც. პროფ. -  ჩაქიაშვილი-კალმახელიძე ია

სტუდენტი:

1)  ყარაულაშვილი ციკო

ე) აგრარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი

1)  ასოც. პროფ. - შილდელაშვილი ირა

2) ასოც. პროფ.-  ელანიძე ლალი 

სტუდენტი:

1) ტეტიაშილი თეა 

2) ბადაშვილი სოფიო

 

ვ) ბიბლიოთეკის  ხელმძღვანელი 

აკადემიური  საბჭოს  გადაწყვეტილებით

1) ყარაულაშვილი   ნანა

 

 სულ: 20 წევრი

აქედან: 12 აკადემიური პერსონალი; 1 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;  7 სტუდენტი  

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი:    შაშვიაშვილი მარინა

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.