თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

რექტორის კონსულტანტი მედიასთან ურთიერთობაში

ხათუნა გულიაშვილი

რექტორის კონსულტანტი საგრანტო პროექტების და სტუდენტური სტარტაპების მართვის საკითხებში

ანა ბახსოლიანი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.