თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

მადონა გოგობერიშვილი 

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნელი მაისურაძე 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.