იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

თამარ მაისურაძე

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნინო ჭიკაძე

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.