იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ელექტრონული წიგნების  და ჟურნალების ბაზა (oxford university)

განათლება -

https://academic.oup.com/books/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC01940

ლინგვისტიკა -

https://academic.oup.com/books/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/AHU01290

გარემოს დაცვა -

https://academic.oup.com/books/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02100

ბიზნესი და მენეჯმენტი

https://global.oup.com/academic/category/social-sciences/business-and-management/?lang=en&cc=ge

ეკონომიკა

https://global.oup.com/academic/category/social-sciences/economics/?lang=en&cc=ge

ფინანსები

https://global.oup.com/academic/category/law/financial-law/?lang=en&cc=ge

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.