თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Mathematical Sciences Publishers Journals  (https://msp.org/) - კოლექცია მოიცავს 17 რეფერირებულ ჟურნალს მათემატიკურ და მომიჯნავე დისციპლინებიდან.

ბაზა მოიცავს:

მათემატიკისა და მათემატიკური ინჟინერიგნის ფართო სპექტრს. ავტორიზირებული მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომია როგორც ონლაინ კითხვის, ასევე გადმოწერისა და ამობეჭდვის სერვისები.

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.