იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს  შემადგენლობა:

 1. შიოშვილი ირმა პროფესორი
 2. კვაჭაძე მარინე პროფესორი
 3. საგინაშვილი ქეთევან პროფესორი
 4. რინკიაშვილი ნანა პროფესორი
 5. ჩაგელიშვილი-აგლაძე ლალი პროფესორი
 6. ჯიმშიტაშვილი ია პროფესორი
 7. შაშვიაშვილი ქეთევან ასოცირებული პროფესორი
 8. ჩიტოშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი
 9. სონგულია ნათია ასოცირებული პროფესორი
 10. ცქიტიშვილი ნელი ასოცირებული პროფესორი
 11. ძამუკაშვილი ლალი  ასოცირებული პროფესორი
 12. ჭელიძე სალომე ასოცირებული პროფესორი
 13. ჭკადუა  შალვა ასოცირებული პროფესორი
 14. ალადაშვილი მაია ასოცირებული პროფესორი
 15. ალადაშვილი მანანა ასოცირებული პროფესორი
 16. თამარაშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი
 17. კახაშვილი ნინო ასოცირებული პროფესორი
 18. რამაზაშვილი სოლომონ ასოცირებული პროფესორი
 19. სიბაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი
 20. ხიზანიშვილი ნანული ასოცირებული პროფესორი
 21. ბიწაძე ნატალია ასისტენტ-პროფესორი
 22. ბასილაშვილი ნათელა ასისტენტ-პროფესორი
 23. ლაზარიაშვილი შორენა ასისტენტი
 24. სოლომნიშვილი მარიამ სტუდენტი
 25. გაგნიძე ირაკლი სტუდენტი
 26. ალხანაიძე სოფიკო სტუდენტი
 27. ნათათრიშვილი ქეთი სტუდენტი
 28. სახიაშვილი კესო სტუდენტი
 29. თათულაშვილი ნათია სტუდენტი

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.